გაზაფხულის კახეთი!!! კვირას 1 აპრილს

01 Apr 07:00 - 22:00 01 Apr 07:00 - 22:00 - Akhmeta Akhmeta
კახეთი კახეთი
გაზაფხულის კახეთი ! ნახეთ თრეველერთან ერთად კახეთის ,,ულამაზესი გაზაფხული’’’ 3 მუდმივად მიმზიდველი ტურისტული მხარე ! საქართველოს გაზაფხულის მარგალიტი ! კვირას ! 1 აპრილს...   More info

Leadership Тушети

13 Aug 09:00 - 18 Aug 18:00 13 Aug 09:00 - 18 Aug 18:00 - Akhmeta Akhmeta
Тушети Тушети
На программе LeadershipChallenge2018 Вы сможете научиться: -Более эффективному лидерскому стилю -Пониманию своей мотивации/системы ценностей -Управлению процессом принятия решений...   More info

Leadership Тушети

20 Aug 09:00 - 24 Aug 12:00 20 Aug 09:00 - 24 Aug 12:00 - Akhmeta Akhmeta
Тушети Тушети
На программе LeadershipChallenge2018 Вы сможете научиться: -Более эффективному лидерскому стилю -Пониманию своей мотивации/системы ценностей -Управлению процессом принятия решений...   More info


© 2018 Siguez