Past Events

სიყვარულის ფორმულა ანუ დონ ჟუანი

13 Apr 19:00 - 14 Apr 19:00 13 Apr 19:00 - 14 Apr 19:00 - Batumi Batumi
ბათუმი დრამატული თეატრი • Batumi Drama Theatre ბათუმი დრამატული თეატრი • Batumi Drama Theatre
13 14 აპრილი 19 საათი სიყვარულის ფორმულა ანუ დონ ჟუანი მოლიერის დონ ჟუანის, მაქს ფრიშის დონ ჟუანი ანუ გეომეტრიის სიყვარული, ალექსანდრე პუშკინის ქვის სტუმრის მიხედვით ორ...   More info


© 2018 Siguez