Past Events

მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის აქცია (სატესტო)

02 Jun 12:00 - 15:00 02 Jun 12:00 - 15:00 - Batumi Batumi
Batumi European Squere Batumi European Squere
მეგობრებო, დროა ხმა ამოვიღოთ უსამართლობის წინააღმდეგ. უკვე დროა მოხდეს მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია ქვეყანაში, რათა თითოეულმა მოქალაქემ დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს რა სურს, იყოს...   More info


© 2018 Siguez