არხილობა - სახალხო-სამამულო ზეიმი.

03 Oct 00:00 - 08 Oct 03:00 03 Oct 00:00 - 08 Oct 03:00 - Dedoplistskaro Dedoplistskaro
არხილოსკალო, საქართველო./ Arkhiloskalo, Georgia არხილოსკალო, საქართველო./ Arkhiloskalo, Georgia
არხილოსკალოს მდიდარი ისტორიული და კულტურული წარსულის აღმნიშნავი დღესასწაული. მოსახლეობა, ირგვლივ მდებარე ქედების და ალაზნის პირა სოფლებიდან იკრიბებიან ცენტრალურ მაერთიანებელ...   More info


© 2018 Siguez