ილიაუნის ჩემპიონატი ბილიარდში - 2017

01 Dec 11:00 - 18:00 01 Dec 11:00 - 18:00 - Tbilisi Tbilisi
ილიაუნის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი • Department of Student Affairs ილიაუნის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი • Department of Student Affairs
1 დეკემბერს საბილიარდო კლუბ რიოში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტი ატარებს შიდასაუნივერსიტეტო ჩემპიონატს ბილიარდში (ვაჟები, გოგონები). ტურნირში მონა   More info


© 2017 Siguez