ტრენინგი - რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში

28 Sep 17:00 - 21 Oct 20:00 28 Sep 17:00 - 21 Oct 20:00 - Tbilisi Tbilisi
GSA • Georgian Dental Association GSA • Georgian Dental Association
შპს იონირება , საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის და შპს ალბიუსის მხარდაჭერით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების...   More info

Tbilisi Dental SHOW 2017

26 Oct 10:00 - 28 Oct 18:00 26 Oct 10:00 - 28 Oct 18:00 - Tbilisi Tbilisi
GSA • Georgian Dental Association GSA • Georgian Dental Association
More information coming...   More info


© 2017 Siguez