პიროვნული განვითარების ტრენინგი - "სახეთა თეატრი"

29 Sep 16:00 - 01 Oct 11:00 29 Sep 16:00 - 01 Oct 11:00 - Tbilisi Tbilisi
Headvice / ჰედვაისი Headvice / ჰედვაისი
სახეთა თეატრი (დრამა-ქოუჩინგი) არის სისტემური გამოყენება ქოუჩინგისა და თეატრალური მეთოდების კომბინაციის, იმისთვის რომ მიღწეულ იქნას სხვადასხვა მიზნები პიროვნული და ორგანიზაციული...   More info

იდეიდან ბიზნესამდე - Lean Startup Methodology

29 Sep 19:00 - 01 Oct 12:00 29 Sep 19:00 - 01 Oct 12:00 - Tbilisi Tbilisi
Headvice / ჰედვაისი Headvice / ჰედვაისი
იდეიდან ბიზნესამდე Lean Startup Methodology კურსის მიზანია მონაწილეებს მისცეს ცოდნა და პრაქტიკული უნარებ-ჩვევები საკუთარი სტარტაპ იდეის რეალიზებისთვის და ზოგადად თანამედროვე, კონ   More info

ინტერნეტ მარკეტინგი

10 Oct 19:00 - 21:00 10 Oct 19:00 - 21:00 - Tbilisi Tbilisi
Headvice / ჰედვაისი Headvice / ჰედვაისი
ვისთვის არის ეს ტრენინგი: სოციალური მედია მენეჯერებისთვის მარკეტერებისთვის სტარტაპ ბიზნესის მენეჯერებისთვის ონლაინ ბიზნეს მეწარმეებისთვის ტრენინგზე თქვენ შეისწავლით შემდეგ...   More info

Flow Leadership

24 Oct 10:00 - 25 Oct 18:00 24 Oct 10:00 - 25 Oct 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Headvice / ჰედვაისი Headvice / ჰედვაისი
Flow ს შესახებ პოზიტიურ ფსიქოლოგიაში, Flow არის ფსიქიკური მდგომარეობა, რომლის დროსაც ხდება ქმედებაზე მაქსიმალური ფოკუსირება, სრული ჩართულობა და პროცესით სიამოვნების მიღება. Flow...   More info


© 2017 Siguez