მსუბუქი ავტომობილების ტექდათვალიერება

მსუბუქი ავტომობილების ტექდათვალიერება01 Oct 18:00 - 21:00 - Tbilisi
ნიაური და კომპანია - Niauri & Co, LLC

Route

2019 წლის 1 იანვრიდან სავალდებულო ხდება 3,5 ტონაზე ნაკლები მასის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინპექტირება, ხოლო რაც შეეხება 3,5 ტონაზე მეტი წონის ავტომობილებს,მათთვის პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება სავალდებულოა 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან.© 2019 Siguez