გრიგორი რაისიანი vs სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

08 Dec 14:00 - 15:00 08 Dec 14:00 - 15:00 - Tbilisi Tbilisi
თბილისის საქალაქო სასამართლო/ Tbilisi City Court Official თბილისის საქალაქო სასამართლო/ Tbilisi City Court Official
  More info

Moot court

11 Jan 15:00 - 12 Jan 15:00 11 Jan 15:00 - 12 Jan 15:00 - Tbilisi Tbilisi
თბილისის საქალაქო სასამართლო/ Tbilisi City Court Official თბილისის საქალაქო სასამართლო/ Tbilisi City Court Official
6 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართება GSA-ის პროექტი იმიტირებული სასამართლო პროცესი. პროექტში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერი ქართული აკრეტიდირებული...   More info


© 2017 Siguez