ფსიქოთერაპევტისა და კლიენტის ურთიერთობა გეშტალტ ფსიქოთერაპიაში

23 Nov 10:00 - 25 Nov 18:00 23 Nov 10:00 - 25 Nov 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
ფსიქოთერაპევტისა და კლიენტის ურთიერთობა გეშტალტ ფსიქოთერაპიაში ტრენინგი განკუთვნილიქ თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტის მესამე კურსის სტუდენტებისთვის (დახურული დიდაქტიკური ტრენინგი...   More info

ექსპერიმენტი გეშტალტ თერაპიაში

09 Dec 10:00 - 11 Dec 18:00 09 Dec 10:00 - 11 Dec 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
დიდაქტიკური ტრენინგი ექსპერიმენტი გეშტალტ თერაპიაში განკუთვნილია თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტის მეორე წლის სტუდენტებისთვის (დახურული ტრენინგი). -რას ნიშნავს ექსპერიმენტი -როგორ...   More info

სუპერვიზიული სემინარი გეშტალტ თერაპიაში

14 Dec 10:00 - 17 Dec 18:00 14 Dec 10:00 - 17 Dec 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
სუპერვიზიული სემინარი განკუთვნილია თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტის მესამე და მეოთხე კურსების სტუდენტებისთვის (დახურული სემინარი...   More info

სასწავლო პროგრამა გეშტალტთერაპიაში-ახალი მიღების მეორე ტრენინგი

22 Dec 10:00 - 24 Dec 18:00 22 Dec 10:00 - 24 Dec 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
ბოლო შანსი წლევანდელ ნაკადში მოსახვედრად პირველმა ტრენინგმა წარმატებით ჩაიარა 13,14,15 ოქტომბერს. შეიკრიბა საინტერესო და მრავალფეროვანი ჯგუფი. თუ გსურთ შეურთდეთ ამ ჯგუფს 22-24 დე   More info

რეპროდუქციული დარღვევების გეშტალტ თერაპია

03 Feb 10:00 - 05 Feb 18:00 03 Feb 10:00 - 05 Feb 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
ტრენინგი რეპროდუქციული დარღვევების გეშტალტ თერაპია განკუთვნილია როგორც თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის, ისე რეპროდუქციული სფეროს პრობლემებთან მომუშავე...   More info


© 2017 Siguez