რეპროდუქციული დარღვევების გეშტალტ თერაპია

03 Feb 10:00 - 05 Feb 18:00 03 Feb 10:00 - 05 Feb 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
ტრენინგი რეპროდუქციული დარღვევების გეშტალტ თერაპია განკუთვნილია როგორც თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის, ისე რეპროდუქციული სფეროს პრობლემებთან მომუშავე...   More info

ჯგუფური გეშტალტ თერაპიის ტრენინგი. ტრენერი Anastasia Shapel

16 Mar 10:00 - 18 Mar 18:00 16 Mar 10:00 - 18 Mar 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
გეშტალტ-თერაპიის სასწავლო პროგრამა საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში, როგორც ინდივიდუალურად კლიენტებისთვის ან პაციენტებისთვის   More info

ჯგუფური გეშტალტ თერაპიის ტრენინგი. ტრენერი Anastasia Shapel

11 May 10:00 - 13 May 18:00 11 May 10:00 - 13 May 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
გეშტალტ-თერაპიის სასწავლო პროგრამა საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში, როგორც ინდივიდუალურად კლიენტებისთვის ან პაციენტებისთვის   More info

მუშაობა სიზმრებთან გეშტალტ თერაპიაში

15 Jun 10:00 - 17 Jun 18:00 15 Jun 10:00 - 17 Jun 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
Working with Dreams in Gestalt Therapy didactic workshop by Brigita Kaleckaite (Vilnius...   More info

ჯგუფური გეშტალტ თერაპიის ტრენინგი. ტრენერი Anastasia Shapel

23 Jun 10:00 - 25 Jun 18:00 23 Jun 10:00 - 25 Jun 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
გეშტალტ-თერაპიის სასწავლო პროგრამა საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში, როგორც ინდივიდუალურად კლიენტებისთვის ან პაციენტებისთვის   More info

სელფის თეორია გეშტალტ თერაპიაში

07 Sep 10:00 - 09 Sep 18:00 07 Sep 10:00 - 09 Sep 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
Theory of Self in Gestalt Therapy didactic workshop by Irena Goluba (Riga...   More info


© 2018 Siguez