გეშტალტ თერაპიის ისტორია და თეორიული საფუძვლები

გეშტალტ თერაპიის ისტორია და თეორიული საფუძვლები26 Apr 10:00 - 28 Apr 18:00 - Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute

Route
More info

გეშტალტ-თერაპიის სასწავლო პროგრამა საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში, როგორც ინდივიდუალურად კლიენტებისთვის ან პაციენტებისთვის კონსულტაციების გასაწევად, ისე ჯგუფებში და ორგანიზაციებში სამუშაოდ.

პროგრამა აგებულია ევროპის გეშტალტ-თერაპიის ასოციაციის სასწავლო სტანდარტების შესაბამისად, რაც გულისხმობს თანამედროვე სასწავლო მეთოდების გამოყენებას, ინტენსიურ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, სფეროში არსებული უახლესი ლიტერატურის დამუშავებას, და რაც მთავარია, მსოფლიოში აღიარებული, ევროპასა და ამერიკაში აკრედიტებული ტრენერებსა და ლექტორებისგან სწავლის შესაძლებლობას.სრული სასწავლო პროგრამა მოიცავს 4.5 წელს. ის იყოფა 3 ეტაპად და თითოეული ეტაპის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები იღებენ შესაბამის სერთიფიკატს.
ტრენინგები ტარდება რუსულ ენაზე, ან ინგლისურ ენაზე ქართული თარგმანით.

tbilisigestalt@ yahoo.com ან დარეკეთ +995 555 330 177

სასწავლო პროგრამა წარიმართება ევროპის გეშტალტთერაპიის ასოციაციის (www.eagt.org/) მიერ აკრედიტებული რიგის გეშტალტთერაპიის ინსტიტუტის (www.gestalt.lv/) ხელმძღვანელობით. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ გვერდს: tbilisigestalt.ge

Учебная программа по Гештальт Терапии позволяет получить теоретические знания и практический опыт в области психотерапии, с целью консультирования как индивидуальных клиентов/пациентов, так и работы с группами и организациями.

Программа основана на учебныx стандартах Европейской Ассоциации Гештальт Терапии (EAGT), с использованием современных методов обучения, интенсивных практических занятий, и новейшей научной литературы. Самое главное, что тренинги проводят аккредитированные в Европе и США преподаватели, имеющие мировое признание. Полный учебный курс длится 4,5 года, и состоит из 3 этапов. Тренинги проводятся на русском языке.

За дополнительной информацией, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Телефон: +995 555 330 177
Страничка Facebook: www.facebook.com/TbilisiGestaltInstitute/
Электронная почта: tbilisigestalt@ yahoo.com

For more information, please visit tbilisigestalt.ge


Past Events

ფსიქოლოგიური ტრავმის გეშტალტ თერაპია

21 Apr 10:00 - 23 Apr 18:00 21 Apr 10:00 - 23 Apr 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
ტრენინგი ფსიქოლოგიური ტრავმის გეშტალტ თერაპია ეძღვნება სხვადასხვა ტიპისა და კლასიფიკაციის ფსიქოლოგიური ტრავმის ფსიქოთერაპიას გეშტალტ თერაპიის გამოყენებით. ტრენინგზე განხილული...   More info

მუშაობა სიზმრებთან გეშტალტ თერაპიაში

15 Jun 10:00 - 17 Jun 18:00 15 Jun 10:00 - 17 Jun 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
Working with Dreams in Gestalt Therapy didactic workshop by Brigita Kaleckaite (Vilnius...   More info

ჯგუფური გეშტალტ თერაპიის ტრენინგი. ტრენერი Anastasia Shapel

23 Jun 10:00 - 25 Jun 18:00 23 Jun 10:00 - 25 Jun 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
გეშტალტ-თერაპიის სასწავლო პროგრამა საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში, როგორც ინდივიდუალურად კლიენტებისთვის ან პაციენტებისთვის   More info

სელფის თეორია გეშტალტ თერაპიაში

07 Sep 10:00 - 09 Sep 18:00 07 Sep 10:00 - 09 Sep 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
Theory of Self in Gestalt Therapy didactic workshop by Irena Goluba (Riga...   More info


© 2019 Siguez