სელფის თეორია გეშტალტ თერაპიაში

სელფის თეორია გეშტალტ თერაპიაში07 Sep 10:00 - 09 Sep 18:00 - Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute

Route

Theory of Self in Gestalt Therapy - didactic workshop by Irena Goluba (Riga)


Past Events

ფსიქოლოგიური ტრავმის გეშტალტ თერაპია

21 Apr 10:00 - 23 Apr 18:00 21 Apr 10:00 - 23 Apr 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
ტრენინგი ფსიქოლოგიური ტრავმის გეშტალტ თერაპია ეძღვნება სხვადასხვა ტიპისა და კლასიფიკაციის ფსიქოლოგიური ტრავმის ფსიქოთერაპიას გეშტალტ თერაპიის გამოყენებით. ტრენინგზე განხილული...   More info

გეშტალტ თერაპიის ისტორია და თეორიული საფუძვლები

26 Apr 10:00 - 28 Apr 18:00 26 Apr 10:00 - 28 Apr 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
გეშტალტ-თერაპიის სასწავლო პროგრამა საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში, როგორც ინდივიდუალურად კლიენტებისთვის ან პაციენტებისთვის   More info

მუშაობა სიზმრებთან გეშტალტ თერაპიაში

15 Jun 10:00 - 17 Jun 18:00 15 Jun 10:00 - 17 Jun 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
Working with Dreams in Gestalt Therapy didactic workshop by Brigita Kaleckaite (Vilnius...   More info

ჯგუფური გეშტალტ თერაპიის ტრენინგი. ტრენერი Anastasia Shapel

23 Jun 10:00 - 25 Jun 18:00 23 Jun 10:00 - 25 Jun 18:00 - Tbilisi Tbilisi
Tbilisi Gestalt Institute Tbilisi Gestalt Institute
გეშტალტ-თერაპიის სასწავლო პროგრამა საშუალებას გაძლევთ, შეიძინოთ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ფსიქოთერაპიაში, როგორც ინდივიდუალურად კლიენტებისთვის ან პაციენტებისთვის   More info


© 2019 Siguez